Ergüder Emiroğlu, Tüketici Hakları Hukuku alanında hem tüketici, hem de üreticilerle karşılaşılan sorunları çözüme ulaştırma konusunda profesyonel hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

 

Tüketici Hakları Hukuku ile ilgili olarak danışmanlık süreçlerimiz müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kişiselleştirilmiş olup, aşağıda belirtilen aşamaları kapsamaktadır:

 

 • Tüketici mahkemesinde dava açılması ve davaların takibi

 • Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapacağı başvurular

 • Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapacağı başvurular

 • Bayilik ve şube ilişkilerinin kurulması

 • Ayıplı mal veya ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi

 • Devre tatillerden doğan uyuşmazlıklar

 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar

 • Garantili mallardan doğan uyuşmazlıklar

 • Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan uyuşmazlıklar

 • Haksız şartlardan doğan uyuşmazlıklar

 • Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan uyuşmazlıklar

 • Paket turlardan doğan davalar ile tüketici hakları hukuku kapsamına giren bütün konularda başvuruların yapılması, dava açılması ve takibi şeklinde özetleyebileceğimiz hukuki hizmetleri sunmaktadır

 • Tüketici hukukuna uygun tüm sözleşmelerin takibi

 • Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi

 • Tüketici şikâyet hattı kurulması

 • Tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma

 • Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi

 • Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi

 • Kapıdan satış sözleşmelerinin denetlenmesi

 • Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi

 • Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular

 • Finansman ve kredi denetimi ve düzenlemesi

 • Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin hazırlanması

 • Paket tur sözleşmelerinin hazırlanması

 • İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi

 • Taksitli kampanya sözleşmelerinin oluşturulması

 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak uyuşmazlık görüşmeleri

 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi

 • Mal veya hizmetin ayıplı olması halinde ücretin iadesi, malın ücretsiz tamiri veya başka bir malla değiştirilmesi taleplerinin Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri nezdinde takibi

 • Tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında alınan yapılandırma ücretlerinin iadesi, erken ödeme indirimi

 • Kredi kartı işlem ücretlerinin takibi

 • Ayıplı mal neticesinde tüketicinin uğradığı zararlar kapsamında tazminat talebi

 • Tüketici hakem heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvuru ve işlemlerin takibi

 • Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin ihtilafların takibi

 • Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar

 • Taksitle satış sözleşmeleri, cayma hakkının kullanılması

 • Konut finansmanı ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar

 • Devre tatil ve paket tur ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar

 • Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar

 • Ticari reklam ilkeleri ve haksız ticari uygulamalar karşısında Reklam Kurulu‘na başvuruların yapılması

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜKETİCİ HUKUKU