Ergüder Emiroğlu olarak Ticaret hukuku alanında verilen hizmetler, Türkiye’de anonim şirketlerin, limited şirketlerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kurulmasının yanı sıra, yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, teknik iflas durumlarının değerlendirilmesi ve sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin hem şirketler hukuku hem de vergi hukuku açısından değerlendirilmesi şeklinde geniş bir alanı kapsamaktadır.

 

Şirketlerin esas sözleşmelerinin gerek Türk Ticaret Kanunu’na uyum gerekse farklı pay sahibi grupları arasındaki anlaşmaların yansıtılması amacıyla tadil edilmesi, grup içi yeniden yapılandırma, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılması ve yönetim kurulu üyeleri arasında yetki sınırlandırması işlemleriyle şirket kayıtlarının tutulması konusunda hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda yabancı menşeili müvekkillerimizin Türkiye’deki faaliyetlerinin yapılandırılmasında başvurabileceği en iyi yolların tespit edilmesine de yardımcı olmaktayız.

 

Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim ekibimiz müvekkillerimize, ticari hedeflerine en uygun olan hukuki yapı hakkında kişiselleştirilmiş seçenekler sunmaktadır. Esin Avukatlık Ortaklığı olarak vergi, hukuki ihtilaflardan kaçınılması, gümrük ve verilerin korunması konularını da kapsayan bir hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Alan adlarının kaydedilmesi de dahil olmak üzere, fikri mülkiyetin korunması gibi işlem sonrası konularda da çözüm sunmaktayız.

 

Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim hizmetlerimiz müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kişiselleştirilmiş olup, aşağıda belirtilen aşamaları kapsamaktadır:

 

 • Yerli ve yabancı müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • Ticaret adı ve işletme unvanı işlemleri, ticaret unvanının korunması ve unvana tecavüze karşı hukuki koruma

 • Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili

 •  Ortakların kişisel alacaklarının takibi

 • Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar

 • Sermaye artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini

 • Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri

 • Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü

 • Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili

 •  Hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımı

 • Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafın çözümlenmesi

 •  Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeye ilişkin ihtilafların hukuki takibi

 • Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri

 • Ceza gerektiren fiiller karşısında şirket ortaklarına savunma avukatı olarak hukuki destek verilmesi

 • Marka davalarının, patent davalarının açılması,

 • Şirketlerin alacak davalarının açılması,

 •  Due diligence hukuki durum tespit raporu hazırlanması,

 • Şirketlerin ticari defterlerinin incelenmesi ve denetlenmesi,

 • Franchising, joint ventures, know-how, leasing ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi, düzenlenmesi

 •  Distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi,

 •  İnşaat sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi,

 • Mal, hizmet, alım satım sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi

 

 

 

 

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU