Ergüder Emiroğlu, lojistik sektöründeki  hızla değişen pazarlara ve globalleşmeye paralel olarak, taşımacılık ve lojistik sektöründe ortaya çıkan hukuki ihtilaflarda müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

 

Ergüder Emiroğlu, ihracat ithalat mevzuatı, gümrük mevzuatı ve taşımacılık mevzuatı bakımından müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Sözleşmelerin hazırlanması, davaların takibi, bilhassa tazminat davalarında taşıyıcının sorumluluğu, Taşıma İşleri Komisyoncularının (freight forwarder) açtığı rücu davaları veya taşıyıcıların kendi aralarındaki rücu davaları ile sigorta şirketlerinin taşıyıcı firmalara açtığı rücu ve prim alacağı davaları, uluslararası kara taşımacılığı ve CMR Kuralları çerçevesinde uyuşmazlıkların çözümü sağlanmaktadır.

 

Ergüder Emiroğlu olarak Lojistik ve taşımacılık hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetler:

 

 • Yurtiçi ve Uluslararası Kara, Hava ve Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Tüm Hukuki İhtilaflar

 • Yükün Ziyaı ve Hasarına İlişkin Tüm Tazminat Davaları ve İhtilafların Çözümü

 • Taşıyanın Sorumluluğundan Kaynaklı Tazminat ve Rücu Davaları

 • Yolcu Taşımalarında Sigorta, Sigorta Zorunluluğu, Sigorta Tarifeleri Uyuşmazlıkları

 • Terminal İşletmeciliği

 • Uluslararası taşımaların kapsamı (Sınır kapıları ve tampon bölgelerdeki yasak haller)

 • İdari Para Cezası ve Diğer İdari Yaptırımların Birlikte Uygulanması

 • ADR Ve AETR Konvansiyonu

 • Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri Ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme

 • CMR kaynaklı hukuki ihtilafların çözümü

 • FCR kaynaklı hukuki ihtilafların çözümü

 • Taşıma Senetlerinden kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü

 • Taşımacılık yapılırken, malların taşınması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümü

 • Uluslararası taşımacılık ve lojistik ile ilgili hukuki sorunların çözümü

 • Taşımacılık alanında kullanılan sözleşmelerin hazırlanması -Hava , deniz , kara araçları ile yük ve insan taşımasına ilişkin çıkan uyuşmazlıklar

 • Navlun ve Taşıma Sözleşmelerinin Hazırlanması ve İncelenmesi

 • Deniz Ticaret Hukukunun Tüm Uyuşmazlıkları

 • CMR ve Tüm  Uluslararası Konvansiyonlardan Kaynaklı Davalar

 

 

TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HUKUKU