Ergüder Emiroğlu, özellikle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sosyal Medyada gerçekleşen kişilik haklarının ihlali, kurumsal itibarın hukuki açıdan tesisi, sosyal medya içerik, yer ve servis sağlayıcılarının taraf olduğu her türlü dava ve ihtilaf süreçlerinin yönetilmesi ve bu konuda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi konusunda tecrübeye sahiptir.

 

Teknolojinin gelişmesi ile internet, hem iş yaşamının hem de günlük yaşamın vazgeçilmez bir temel yapı taşı haline gelmiştir.

 

Bu gelişimin hukuka yansıması ise İnternet Hukuku alanında yeni ve ayrıntılı kanuni düzenlemelerin yapılması neticesini doğurmuştur. İnternet ve sosyal medyanın önemine binaen de birçok tartışmaya ve yeni hukuki düzenlemeye konu olmaktadır.

 

Kişiler sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlar açısından da hukuki ve cezai sorumluluk altındadırlar. Her ne kadar Türk Ceza Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, KVKK gibi birçok genel düzenleme ile korumalar var olsa da İnternet ve Sosyal Medya Hukuku'nun önemine istinaden 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun yürürlüğe konmuş ve yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

Ergüder Emiroğlu olarak, müvekkillerimize İnternet ve Sosyal Medya alanında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz:

 

  • Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve faaliyetler sebebiyle ortaya çıkan hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin davalar,

  • Sahte sosyal medya hesabı oluşturulması ve sahte hesap kullanımından kaynaklı şikayetler

  • Haberleşmenin engellenmesi,

  • Haberleşmenin gizliliğini ihlal,

  • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,

  • İnternette Yer sağlayıcı olanların sorumluluklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,

  • İnternette İçerik sağlayıcı olanların sorumluluklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,

  • Ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,

  • 5651 sayılı kanundan kaynaklı uyuşmazlıklar

 

 

 

 

 

 

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA HUKUKU