Ergüder Emiroğlu olarak, müvekkillerimize Sağlık Hukuku alanında uzman bir kadro ile sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

 

Ergüder Emiroğlu tarafından Sağlık sektörüne yönelik sunulan hizmetlerden bazıları:

 

 • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim-geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması    

 • Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması

 • İlaç dağıtım (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması

 • Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

 • Sınai Mülkiyet davalarının takibi (daha çok ilaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin)

 • Tehlikeli atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması

 • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri

 • Farmasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının başvuruları, tescil süreçlerinin takibi hizmetleri

 • Malpraktis nedeniyle arabuluculuğa başvurulması

 • Hatalı tıbbi müdahele/malpraktis nedeniyle ceza davası açılması

 • Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açılması

 • Mesleki sorumluluk sigortaları

 • Devlet hizmet yükümlüsü doktorun sözleşmeli olarak çalışmak istemesi durumunda bu talep ile ilgili idare ve idare mahkemeleri nezdinde itirazın yapılması, dava açılması ve takibi

 • Sağlık sektörü faaliyetlerinden doğan diğer idari ve akdi uyuşmazlıkların çözümü

SAĞLIK HUKUKU