Rekabet Hukuku

 

 

Ergüder Emiroğlu, rekabet hukukunun her alanında pratik bir yaklaşım sunmaktadır. Ekibimiz, birleşme ve devralma işlemlerine yönelik bildirimlerin yapılması, müvekkillerimizin kartel ve hâkim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında temsil edilmesi ve genel olarak rekabet hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmetleri sunulması kapsamında tecrübeye sahiptir. Farklı sektörlerde ortaya çıkabilecek rekabet hukuku problemleri ile ilgili deneyime sahip olan ekibimiz, enerji, teknoloji, telekomünikasyon, ilaç, gıda, perakende ve inşaat gibi farklı sektörde faaliyet gösteren müvekkillerimiz için Rekabet Kurumu’na 100’den fazla bildirim ve başvuruda bulunmuştur.

 

Ekibimiz müvekkillerimizi, birleşme ve devralma bildirimleri ve menfi tespit/muafiyet başvuruları gibi işlemler ile rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılması konulu önaraştırma, soruşturma ve yerinde incelemeler kapsamında Rekabet Kurumu nezdinde temsil etmektedir. Ekibimiz, ayrıca, birçok farklı sektörde faaliyet göstermekte olan müvekkillerimize şirket-içi rekabet hukuku eğitimleri ve rekabet hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, ekibimiz, rekabet hukuku problemleri hakkında müvekkillerimizi bilgilendirmekte ve bu problemlerin ticari hayatın gereklerine en uygun şekilde çözülmesi konusunda müvekkillerimize yardımcı olmaktadır. Ekibimiz, bu sayede müvekkillerimizin herhangi bir rekabet ihlali nedeniyle maruz kalabileceği masraflı ve yıkıcı sonuçları en aza indirmekte veya önlemektedir.