Ergüder Emiroğlu,  fikri ve sınai mülkiyet haklarından doğan uyuşmazlıklar hususunda teorik bilgi ve pratik deneyime sahip olup gereken tüm işlemlerde en iyi şekilde hizmet vermektdir. Yabancı markaların, patent ve endüstriyel tasarımlarının Türkiye’deki tescil işlemleri; buna ek olarak Türk markalarının patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerdeki tescil işlemlerini gerçekleştirir.

 

Bu kapsamda sunmuş olduğumuz hizmetlerden bazıları:

 

 • Telif Hakları,

 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının önlenmesi,

 • Şirketlerin birleşme ve devralma işlemleri sırasında fikri mülkiyet hakları hususunda danışmanlık,

 • Ticari Markaların, Patent ve Endüstriyel Tasarımlarının Tescil Safhaları,

 • Ticari Marka Danışmanlığı, Patent ve Endüstriyel Tasarım Lisans Prosedürü,

 • Fikri Sınai Haklar Hususunda Mahkemeye Başvurmadan Önce Uyuşmazlıkların Çözüme Kavuşturulması,

 • Fikri Sınai Haklar Konusunda Yargılama Öncesinde Haksız Rekabet Meseleleri Hakkında Çözüm Önerileri.

 • Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ikincil mevzuatlar kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti

 • Uluslararası Fikri Mülkiyet Otoriteleri, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent, marka, faydalı model, tasarım ve diğer sınai mülkiyet başvurularının takibi ve sonlandırılması ile bu kuruluşlar nezdinde itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi

 • Patent, marka tasarım, yazılım, know-how ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve hazırlanması,

 • İnternet ortamı ve diğer mecralarda müzik, video içeriklerinin satışına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi

 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi

 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi

 • İnternet Alan Adı Uyuşmazlıklarının takibi

 

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR