Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

 

 

Ergüder Emiroğlu,  fikri ve sınai mülkiyet haklarından doğan uyuşmazlıklar hususunda teorik bilgi ve pratik deneyime sahip olup gereken tüm işlemlerde en iyi şekilde hizmet temin etmektedir. Yabancı markaların, patent ve endüstriyel tasarımlarının Türkiye’deki tescil işlemleri; buna ek olarak Türk markalarının patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerdeki tescil işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

Bu kapsamda;

 

  • Telif Hakları,
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının önlenmesi,
  • Şirketlerin birleşme ve devralma işlemleri sırasında fikri mülkiyet hakları hususundadanışmanlık,
  • Ticari Markaların, Patent ve Endüstriyel Tasarımlarının Tescil Safhaları,
  • Ticari Marka Danışmanlığı, Patent ve Endüstriyel Tasarım Lisans Prosedürü,
  • Fikri Sınai Haklar Hususunda Mahkemeye Başvurmadan Önce UyuşmazlıklarınÇözüme Kavuşturulması,
  • Fikri Sınai Haklar Konusunda Yargılama Öncesinde Haksız Rekabet MeseleleriHakkında Çözüm Önerileri.

 

hizmetleri sunulmaktadır.