Ergüder Emiroğlu, enerji üretimi ve ticareti, maden arama, çıkartma ve üretim, boru hattı tesisleri, rafineriler, endüstriyel üretim, elektrik üretimi ve altyapı projeleri alanında faaliyet gösteren sektör liderleri de dahil olmak üzere müvekkillerine enerji, madencilik ve altyapı alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Enerji ve altyapı işlemlerinin bütününe yönelik tecrübesi, piyasanın mevcut durumu hakkında bilgisi, sektör katılımcıları arasında üst düzeyde temaslar sağlayarak müvekkillerinin yeni ve en iyi fırsatları değerlendirmesi hedefinden hareketle öncelikle önleyici hukuk hizmeti vermektedir.  

 

Altyapı, kamu-özel işbirlikleri (KÖİ), yap-işlet-devret (YİD) işlemleri ile özelleştirme projelerine yönelik işlemler üzerinde çalışmakta ve müvekkillerine, ihale aşamasından sözleşme müzakerelerine ve nihai uygulamaya kadar projenin her aşamasında resmi kurumlarla olan ilişkilerinde yardımcı olmaktadır. Uluslararası finansman kaynaklarının beklentileri hakkında sahip olduğu tecrübe sayesinde müvekkillerine, projeler geliştirmelerinde yol gösterir.

 

Bu alandaki faaliyetlerimiz aşağıda belirtilen işlemleri kapsamaktadır:

 

  • Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri

  • EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi

  • Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri

  • İmtiyaz sözleşmeleri

  • Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri

  • Üretim paylaşım sözleşmeleri 

  • Vergi dağıtım sözleşmeleri

  • Lisans sözleşmeleri

 

 

ENERJİ HUKUKU