Elektronik ticaret; akla gelebilecek her türlü ürün ve hizmete ilişkin olarak, geleneksel mağazacılık ve fiziki satış operasyonuna göre daha hızlı ve daha düşük maliyetle daha geniş kitlelere hitap etme imkânı sağlayan ticari bir alandır. Son yıllarda Türkiye ve tüm dünyada üstel bir ivme ile büyüyen ve gelişen e-ticaret ekosistemi, karmaşık yapısı beraberinde birçok hukuki düzenleme ihtiyacı da doğurmaktadır.

 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’da elektronik ticaret, tarafların fiziki olarak karşı karşıya gelmeden, elektronik ortamda yapılan her türlü çevrimiçi ve iktisadi faaliyet olarak tanımlanmıştır. E-ticaret işlemlerine örnek olarak; mal ve hizmetlerin elektronik alışverişi, üretim planlaması yapma ve üretim zinciri oluşturma, tanıtım, reklam ve bilgilendirme, sipariş verme, anlaşma yapma, gümrükleme, ortak tasarım geliştirme ve mühendislik, elektronik para ile ilgili işlemler, elektronik hisse alışverişi ve borsa verilebilir.

 

Kanun metninde e-ticaret yapan kişi “hizmet sağlayıcı” olarak tanımlanmıştır, aracı hizmet sağlayıcı ise başkalarına ait e-ticaret yapılabilmesi için ortam sağlayan kişilerdir. Elektronik Ticaret Sözleşmesi ise kanun metnine bakıldığında şu şekilde tanımlanabilir; elektronik faaliyet çerçevesinde yapılan her türlü ticari sözleşmelerdir.

 

Temelde “Elektronik Ticaret Hukuku” şapkası altında kendine özgü birtakım mevzuatlar bulunsa da bu kavram, esasen farklı birçok disiplinin bir araya gelmesi ile tek çatı altında toplanmaktadır. Fikri Mülkiyet Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve veri güvenliğine ilişkin düzenlemeler, Rekabet Hukuku, Tüketici Hukuku, genel itibariyle sözleşmesel ilişkilerden doğan hak ve yükümlülükler çerçevesinde Ticaret Hukuku gibi daha birçok başlık bu disiplinler arasında sayılabilir. Bu konsolide yapı, hızlı değişen ve çoğu zaman çok yeni ve emsali olmayan düzenlemelere ilişkin yasal sorumluluklar getirdiğinden, özenli bir takip süreci gerektirmektedir.

 

Ergüder Emiroğlu olarak, müvekkilimizin bir hizmet sağlayıcı, pazaryeri sahibi, satıcı, sosyal medya etkileyicisi veya herhangi başka bir sıfatla e-ticaret ekosistemi içerisinde yer alan herhangi bir paydaş olması fark etmeksizin; e-ticaret faaliyetleri çerçevesinde içerisinde bulundukları tüm hukuki riskleri doğru bir şekilde ele almaları ve yönetebilmeleri için, onlara, maksimum menfaatlerini gözetebilmeyi amaçlayan güvenilir, şeffaf ve tam kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 

Bu alandaki faaliyetleri aşağıda belirtilen işlemleri kapsamaktadır:

 

 • İnternet üzerinde faaliyet gösterecek şirketlerin yapılandırılması ve finansmanı,

 • Elektronik ticaret sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerinin yapılması,

 • Domain ismi alınması vs konularında danışmanlık verilmesi,

 • E-ticaret hukukuna uygun şirket kurulumu için danışmanlık verilmesi,

 • E-ticaret yapan şirketlerin faaliyet süresince danışmanlık verilmesi,

 • E-ticaret satışlarında müşteri memnuniyetsizliğinden kaynaklanan davalar,

 • Her türlü dolandırıcılık karşısında gerekli şikayetlerin yapılması,

 • Tüketici haklarının korunması için gereken danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

 • Telif haklarının internet üzerinden korunması için hukuki altyapının hazırlanması,

 • Kişisel verilerin korunması için gerekli önlemlerin alınması,

 • Kişisel ya da kurumsal sistemlere yönelik hacking ile mücadele edilmesi,

 • Alan adı ve hizmet sağlayıcı edinme işlemlerine hukuki destek sağlanması,

 • Ortak girişimlerin kurulması, birleşmeler ve devralmalar için hukuki desteğin verilmesi,

 

 

E-TİCARET HUKUKU