Ceza Hukuku

 

Ceza soruşturması ve kovuşturması konusunda deneyim ve birikime sahip olan Ergüder Emiroğlu aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 

  • Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı çerçevesinde ekonomik suçlara dair ceza davaları, beyaz yaka suçları, örgütlü suçlar, kaçakçılık suçları, zimmet, bankacılık zimmeti, kambiyo mevzuatına dair ceza davaları, sahtecilik, güveni kötüye kullanma ile ilgili ceza davaları başta olmak üzere özellikle Ağır Ceza Mahkemeleri ve Asliye Ceza Mahkemeleri kapsamına giren ihtilafların çözümü,
  • Suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosyanın takibi,
  • Davaların İstinaf ve Temyiz aşamasındaki takibi,
  • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru.