Ergüder Emiroğlu, Ceza Hukuku  alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

 

Bu alandaki faaliyetlerimiz aşağıda belirtilen işlemleri kapsamaktadır:

 

 • Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı çerçevesinde özellikle Ağır Ceza Mahkemeleri ve Asliye Ceza Mahkemeleri kapsamına giren davaların takibi,

 • Suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosyanın takibi,

 • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru.

 • Kolluk Birimlerinde ve Savcılık sorgu işlemlerinde hazır bulunmak ve avukatlık hizmeti sunulması.

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması.

 • Sulh Ceza Hakimlikleri nezdinde tutukluluk talebi ile sevk edilen şüphelilerin müdafii olunması.

 • Sulh Ceza Hakimliklerince verilen tutukluluk ve tedbir kararlarına itiraz edilmesi ve takibi.

 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi veya müşteki (suçtan zarar gören) vekili olunması.

 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi veya müşteki (suçtan zarar gören) vekili olunması.

 • Savcılklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi.

 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi.

 • El Koyma Kararlarına İtiraz edilmesi.

 • Süre tutum, istinaf ve temyiz dilekçesi hazırlanması.

 • Adli Kontrol Kararlarına karşı itiraz işlemleri.

 • İnfaz Erteleme müracaatları ve takibi.

 • Yapılan inceleme, araştırma ve soruşturmalar sırasında; ifade alma, yakalama, tutuklama, gözaltı, arama, el koyma vb. işlemlerle ilgili olarak müvekkillerin yasal haklarının korunması.

 

 

CEZA HUKUKU