Birleşme ve Devralma konusunda uzman Ergüder Emiroğlu, müvekkillerine sağlık, perakende satış, enerji, otomotiv, yiyecek-içecek, inşaat, tıbbi ürünler, tekstil, teknoloji ve telekomünikasyon gibi farklı birçok sektörde sınır ötesi işlemler, özelleştirmeler ve gayrimenkul yatırımlarını da kapsayan birleşme ve devralmalarda yerel ve uluslararası birçok şirkete hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Ergüder Emiroğlu birleşme ve devralmalar ile sermaye yapılandırmalarından özel ve halka açık şirketlerin alım-satımına kadar farklı birçok işleme ilişkin olarak danışmanlık hizmeti verebilecek deneyime sahip olup yatırım fonları ve stratejik yatırımcılar ile güçlü ilişkilere sahiptir. Ergüder Emiroğlu ayrıca fon kuruluşu, hisse devir belgelerinin hazırlanması, çoklu tüzel kişilerin yapılandırılması, yatırım müzakereleri, vergi ve teminat hukuku ile ilgili sorunların çözümlenmesinde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

 

Birleşme & Devralma alanında verilen hukuki hizmetler:

 

  • Birleşme, devralmalar ve hisse satışları;

  • Ortak teşebbüsler ve stratejik birleşmeler;

  • Kurumsal danışmanlık ve yönetim;

  • Bölünmeler veya şirketin belli bir bölümün, iş kolunun veya diğer varlıklarının ayrılarak başka bir kurumsal yapıya bürünmesi dâhil olmak üzere işlem öncesi yapılandırma,

  • Devralma sonrası entegrasyon ve hisse devirleri sonrası reorganizasyon.

 

BİRLEŞME VE DEVRALMA