Finans piyasasında ortaya çıkan zorluklara karşı çözüm üretebilmek için gerekli bilgi donanımına ve öngörüye sahip olan Ergüder Emiroğlu, bilgi teknolojilerinden üretime kadar çeşitli sektörlerde, Türk ve yabancı finans kurumlarından sağlanan finansmanlara ilişkin tüm konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İhtiyaca uygun kredi veren çeşitli kuruluşlarla müvekkilleri için müzakere, yapılandırma süreçlerinin profesyonel olarak yürütülmesi, ayrıca mevzuata uyum ve risk yönetimi alanlarında yaratıcı ve etkili çözümler sunar.

 

Bu alandaki faaliyetlerimiz aşağıda belirtilen işlemleri kapsamaktadır:

 

 • Bankacılık Hukuku ve  Finans/Kredi kuruluşları nezdinde müvekkillerinin ihtiyaçlarına uygun hukuki danışmanlık hizmetleri

 • Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

 • Kredi Sözleşmeleri ve/ veya Müteselsil Kefalet Sözleşmeleri ile bahsi geçen sözleşmelere bağlı ihtilafların çözümü ve müzakere süreçlerinin yönetilmesi

 • Şirket Finansmanı

 • Mal ve Proje  Finasmanı

 • Yapısal Finans

 • Uluslararası  Ticaret Finansmanı

 • Menkul kıymet  faydalarının yatırılması ve uygulanması

 • Finans  Hukuku

 • Kurumsal Finansman

 • Sermaye Piyasaları

 • Şirket Finansmanı

 • Varlığa dayalı  menkul kıymet ihracı

 • Varlık Finansmanı

 • Yapılandırılmış  Finansman

 • Refinansman 

 

 

BANKACILIK VE FİNANS