AİLE VE MİRAS HUKUKU YARGI KARARLARI

YARGITAY ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ  

Esas       : 2010/15137

Karar    : 2010/20977

Tarih     : 20.12.2010

 

Mirasın birinci derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde miras ikinci derecedeki mirasçılara geçmez. Tereke tasfiye olunur, borçlar ödendikten sonra geriye kalan kısım varsa red vaki olmamış gibi birinci derece mirasçılarına verilir.

 

YARGITAY ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ    

Esas       : 2016/12372

Karar    : 2018/4208  

Tarih     : 18.04.2018

 

Ödeme belgelerinde hangi alacak için, yapıldığına dair açık atıf bulunması zorunludur. Havale dekontunda gönderilen paranın nafaka ödemesi olduğuna dair açıklama olmadığından havale yoluyla gönderilen meblağın birikmiş nafaka borcuna mahsuben gönderildiği kabul edilemez.

 

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU  

Esas       : 2013/1926  

Karar    : 2015/1139    

Tarih     : 01.04.2015

 

Ödeme belgelerinde hangi alacak için, yapıldığına dair açık atıf bulunması zorunludur. Havale dekontunda gönderilen paranın nafaka ödemesi olduğuna dair açıklama olmadığından havale yoluyla gönderilen meblağın birikmiş nafaka borcuna mahsuben gönderildiği kabul edilemez.

 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU    

Esas         : 2018/1013

Karar      : 2021/105    

Tarih       : 18.02.2021

 

Ödeme belgelerinde hangi alacak için, yapıldığına dair açık atıf bulunması zorunludur. Havale dekontunda gönderilen paranın nafaka ödemesi olduğuna dair açıklama olmadığından havale yoluyla gönderilen meblağın birikmiş nafaka borcuna mahsuben gönderildiği kabul edilemez.