BORÇLAR HUKUKU YARGI KARARLARI

YARGITAY ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ  

Esas      : 2021/5067

Karar    : 2021/7930

Tarih    : 07.09.2021

 

Uyarlama davalarında kira bedeli belirlenirken kiralananın niteliği, kullanma alanı, konumu, bölgedeki kira parasını da etkileyecek normalin üstündeki imar ve ticaret değişiklikleri, emsal kira paraları, vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar, döviz kurlarındaki ani ve aşırı iniş ve çıkışlar ile ülkeyi sarsan ciddi ekonomik kriz veya doğal afetlere bağlı ödeme esaslarının yeniden düzenlenmesini gerektirecek olayların varlığı araştırılmalıdır.

 

YARGITAY ONDOKUZUNCU  HUKUK DAİRESİ    

Esas      : 2014/19481  

Karar    : 2015/2690    

Tarih    : 26.02.2015

 

Müteselsil borçlu ve kefil sıfatı ile imzalanan Banka kredi sözleşmesindeki kefilin sorumluluğu, kefilin tek taraflı irade beyanı, banka tarafından kabul edilmedikçe sona ermez.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU                                

Esas      : 2017/975  

Karar    : 2021/1108    

Tarih    : 28.09.2021

 

Kira sözleşmesinin yapılması sırasında tarihleri boş olan ve kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhüdü alınması durumunda, kiralananın teslimi öncesinde tarihlerinin boş olarak verildiği ve anlaşmaya aykırı olarak sonradan tamamlandığına ilişkin savunmanın kanıtlanması gerekir. Boşaltma tarihlerinin sonradan tamamlanması belgenin geçersizliğini gerekmediği gibi bu tarihlerin anlaşmaya aykırı olarak tamamlandığına ilişkin iddia kiracı tarafından ispatlanmalıdır.