İCRA VE İFLAS HUKUKU YARGI KARARLARI

YARGITAY ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ    

Esas      : 2020/2060

Karar    : 2021/163    

Tarih    : 12.01.2021

 

Tebligat çıkarılan adres kredi sözleşmesinde yazılı ya da ipotek akit tablosunda belirtilen adres olmadığından, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra emri gönderilmek suretiyle takip yapılması mümkün değildir.

 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU  

Esas      : 2017/347

Karar    : 2019/837    

Tarih    : 02.07.2019

 

İcra müdürü, alacaklının borçluya ait olduğu iddiası ile haciz istemesine rağmen üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunması nedeniyle hacizden vazgeçemez.