İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU YARGI KARARLARI

YARGITAY DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ  

Esas      : 2020/4388

Karar    : 2021/1453  

Tarih    : 19.01.2021

 

İşçi, istifa dilekçesinden sonra noterden gönderdiği ihtarname ile işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini bildirmiş ise de; başka bir işyerinde çalışmak için kendi isteği ile işyerinden istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.